Pozyskanie dofinansowania w kilku krokach

 

Zapytaj w swoim Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy o program ograniczania niskiej emisji
i warunki które musisz spełnić by z niego skorzystać.

 

 

Dokonaj kalkulacji kosztów wynikających z planowanej inwestycji.

 

 

Upewnij się, że posiadasz wystarczające środki w celu sfinansowania całości inwestycji.

 

Złóż wniosek i załącz wymagane dokumenty. Wniosek do programu „Czyste powietrze” możesz pobrać tutaj.

 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, podpisz umowę z Urzędem.

 

 

Zakup kocioł 5 klasy i ecodesign z serii CARBO 5, PELWO 5 lub KLASTER 5
i zachowaj dowód zakupu.

 

 

Rozlicz poczynioną inwestycję w Urzędzie
i odbierz należne dofinansowanie.