Najczęstsze problemy i propozycje rozwiązania

Nierównomierne spalanie opału

Problem:

Nierównomierne spalanie opału (występowanie niedopalonego opału z jednej strony paleniska)

Przyczyna

 • Zbyt mała ilość powietrza, niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu spalania.
 • Nieszczelność paleniska.
 • Niedrożność otworów nadmuchowych w palenisku.
 • Zła jakość paliwa.

Rozwiązania

 • Zwiększenie zakresu pracy wentylatora (z poziomu sterownika).
 • Uszczelnienie płyty paleniska silikonem żaroodpornym.
 • Dokładne oczyszczenie paleniska ze zwróceniem szczególnej uwagi na otwory nadmuchowe.
 • Zmiana paliwa na zgodne z zaleceniami zawartymi w DTR-ce kotła.
Powstawanie tzw. „spieków” w komorze spalania

Problem:

Powstawanie tzw. „spieków” w komorze spalania

Przyczyna

 • Zbyt duża ilość powietrza doprowadzanego do paleniska.
 • Zła jakość paliwa (niska kaloryczność).
 • Wysoki stopień wilgotności paliwa.
 • Umieszczenie deflektora w małej odległości od paleniska (zaledwie kilka cm).

Rozwiązania

 • Zmniejszenie zakresu pracy wentylatora.
 • Zwrócenie uwagi na umiejscowienie deflektora (prawidłowa odległość od paleniska wynosi 10-15cm).
 • Zmiana paliwa na zgodne z zaleceniami zawartymi w DTR-ce kotła.
Przepalenie deflektora po krótkim okresie eksploatacji kotła

Problem:

Przepalenie deflektora po krótkim okresie eksploatacji kotła

Przyczyna

 • Zbyt duża ilość powietrza doprowadzanego do paleniska, wywołująca gwałtowny przebieg procesu spalania, wskutek którego doszło do uszkodzenia deflektora.

Rozwiązania

 • Deflektor stanowi część eksploatacyjną kotła (podobnie jak ślimak), w przypadku zużycia/uszkodzenia zaleca się wymianę na nowy.
Spadanie nie spalonego opału do popielnika

Problem:

Spadanie nie spalonego opału do popielnika

Przyczyna

 • Na palenisko została podana zbyt duża dawka paliwa, która podczas przerwy nie została spalona w 100%.
 • Zbyt krótka przerwa między kolejnymi podawaniami porcji paliwa.
 • Zbyt mała ilość powietrza niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu spalania.
 • Zła jakość paliwa.

Rozwiązania

 • Zmniejszenie dawki podawanego paliwa poprzez skrócenie czasu podawania w [s] – parametr na sterowniku (zalecane parametry: czas podawania – 15-20s).
 • Wydłużenie czasu przerwy pomiędzy podawaniami w [s] (zalecane parametry: czas przerwy – 60s).
 • Zwiększenie zakresu pracy wentylatora.
 • Zmiana paliwa na zgodne z zaleceniami zawartymi w DTR-ce kotła.
Wydostawanie się dymu ze zbiornika na opał

Problem:

Wydostawanie się dymu ze zbiornika na opał

Przyczyna

 • Niski poziom paliwa w zbiorniku <30%
 • Niedomknięta klapa zbiornika.
 • Zużyte szczeliwo uszczelniające klapę zbiornika.
 • Zanieczyszczone palenisko i kanały konwekcyjne kotła.
 • Nienależyty ciąg kominowy spowodowany zbyt małym przekrojem komina lub jego przytkaniem.
 • Wysoka wilgotność paliwa, które po ogrzaniu odparowuje (mokre ścianki od wewnętrznej strony zbiornika).

Rozwiązania

 • Uzupełnienie poziomu paliwa w zbiorniku i utrzymywanie go na poziomie >30%.
 • Sprawdzenie i ewentualne domknięcie klapy zbiornika.
 • Sprawdzenie stanu szczeliwa i ewentualna wymiana.
 • Dokładne wyczyszczenie paleniska i kanałów konwekcyjnych kotła.
 • Wyczyszczenie komina, co poprawi jego drożność.
 • Zmiana paliwa na zgodne z zaleceniami zawartymi w DTR-ce kotła.
Zacięcie tłoka w kotle z podajnikiem tłokowym

Problem:

Zacięcie tłoka (dotyczy kotłów z podajnikiem tłokowym)

Przyczyna

 • Nieprawidłowe parametry sterownika.
 • Nieprawidłowe podłączenie poszczególnych podzespołów kotła.
 • Wystąpienie materiału niepożądanego w podajniku (np. kawałek metalu).
 • Nieodpowiednie ustawienie lub uszkodzenie czujnika krańcowego

Rozwiązania

 • Zmiana parametrów sterownika po szczegółowym zapoznaniu się z instrukcją sterownika i podajnika.
 • Sprawdzenie i ewentualne poprawienie podłączeń podzespołów kotła.
 • Usunięcie ciała obcego z podajnika po wcześniejszym rozkręceniu cięgna i poruszaniu tłokiem przód-tył.
 • Skontaktowanie się z serwisem producenta podajnika.
Zapalenie się opału w zbiorniku

Problem:

Zapalenie się opału w zbiorniku

Przyczyna

 • Niesprzyjające warunki atmosferyczne w postaci silnego wiatru.
 • Nieprawidłowe ustawienie tłoka w pozycji wyjściowej.
 • Bardzo niski poziom paliwa w zbiorniku (zwłaszcza w przypadku pelletu).

Rozwiązania

 • Sterownik wyposażono w czujnik alarmowy, który w sytuacji awaryjnej rozłączy nadmuch i rozpocznie przepychanie żaru ze zbiornika w stronę paleniska.
 • Jeżeli kocioł wyposażono w dodatkowe zabezpieczenie, tzw. „strażak”, nastąpi zwolnienie blokady zaworu termostatycznego i zalanie żaru w podajniku.
Zerwanie zawleczki w silniku podajnika

Problem:

Zerwanie zawleczki w silniku podajnika

Przyczyna

 • Wystąpienie w opale materiału niepalnego (metal, kamień, itp.).
 • Zastosowanie paliwa o granulacji większej niż zalecana przez producenta (5-25mm).
 • Zużyty ślimak – ubytki w uzwojeniu i chropowate wżery na wewnętrznej stronie rury, utrudniające swobodny przesuw paliwa, blokujące w efekcie ruch ślimaka.

Rozwiązania

 • Usunięcie z opału zanieczyszczeń (dostęp poprzez odkręcenie wyczystki podajnika lub okienka rewizyjnego w zbiorniku na opał).
 • Zmiana opału na paliwo o zalecanej granulacji.
 • Wymiana zawleczki na nową (śruba M5, twardość 8.8)
 • Regularne przeprowadzanie czynności serwisowych, polegających na czyszczeniu ślimaka (piaskowanie, szlifowanie), wewnętrznej strony rury zachowując jej gładką powierzchnię, usuwaniu zalegających spieków z kolana retorty.
„Buczenie” motoreduktora

Problem:

„Buczenie” motoreduktora

Przyczyna

 • Zablokowany ślimak, wymuszający pracę silnika „na zwarciu”.
 • Uszkodzenie kondensatora i cewki rozruchowej podajnika.

Rozwiązania

 • Usunięcie przyczyny zablokowanego ślimaka (w przypadku zanieczyszczenia lub zużycia – wymiana na nowy).
 • Wymiana kondensatora na nowy, zgodny z parametrami dotychczas zainstalowanego podajnika.
 • Skontaktowanie się z serwisem producenta podajnika.