Usługi serwisowe

Szanowny Kliencie,

mamy świadomość, że determinantem utrzymania oraz rozwoju Naszej firmy jest prowadzenie polityki, zgodnie z zasadami projakościowej obsługi klientów. Przez obsługę klienta rozumiemy wszystkie czynności, związane z fazą przedsprzedażową, transakcyjną, a także elementami posprzedażowymi. W celu zapewniania prawidłowego użytkowania kotła oraz wsparcia technicznego, oferujemy pakiet usług serwisowych. Skorzystaj z oferty serwisowej i ciesz się wieloletnią i bezawaryjną pracą zakupionego urządzenia.

Usługa
Zakres prac
CENA (brutto)
Usługa
PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA Z PODAJNIKIEM
Zakres prac
Weryfikacja wymagań dotyczących warunków adaptacyjnych kotłowni oraz montażu kotła, zgodnie z wymaganiami zawartymi w DTR-ce kotła. Usługa obejmuje sprawdzenie:

 • wymagań dotyczących kotłowni w świetle normy PN87/B-02411 w zakresie wentylacji
 • i odprowadzania spalin,
 • prawidłowego ustawienia (wypoziomowania) kotła w pomieszczeniu kotłowni,
 • podłączenia kotła do przewodu kominowego,
 • wymagań dotyczących naczynia wzbiorczego,
 • podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
 • podłączenia kotła do instalacji elektrycznej,
 • zabezpieczenia instalacji przed zmarznięciem,
 • rozmieszczenia czujników (c.o., c.w.u., stb, kosza, spalin),
 • zgodności wskazań czujników ze stanem rzeczywistym,
 • podłączenia automatycznego układu nawęglania do kotła,
 • podłączenia wentylatora,
 • wyposażenia instalacji c.o. w zawór trój./czterodrożny.

Na zakończenie czynności weryfikacyjnych przewidziano sporządzenie raportu „Przed pierwszym uruchomieniem kotła” z uwzględnieniem spełnienia/niespełniania poszczególnych wymagań. Kolejny etap zawiera czynności związane z prawidłowym uruchomieniem kotła, zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR-ce:

 • zasypanie zbiornika opałem (min. do 1/3 wysokości zbiornika),
 • uruchomienie sterownika w trybie ręcznym,
 • rozpalenie opału na ruszcie automatycznym,
 • dostosowanie parametrów sterownika,
 • uruchomienie automatycznego trybu pracy.

*Usługa wykonywana jest po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, oraz po napełnieniu instalacji wodą.

CENA (brutto)
350zł + koszt dojazdu
Usługa
PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA ZASYPOWEGO
Zakres prac
Weryfikacja wymagań dotyczących warunków adaptacyjnych kotłowni oraz montażu kotła, zgodniez wymaganiami zawartymiw DTR-ce kotła. Usługa obejmuje sprawdzenie:

 • wymagań dotyczących kotłowni w świetle normy PN87/B-02411 w zakresie wentylacji
 • i odprowadzania spalin,
 • prawidłowego ustawienia (wypoziomowania) kotła w pomieszczeniu kotłowni,
 • podłączenia kotła do przewodu kominowego,
 • wymagań dotyczących naczynia wzbiorczego,
 • podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
 • podłączenia kotła do instalacji elektrycznej,
 • zabezpieczenia instalacji przed zmarznięciem,
 • rozmieszczenia czujników (c.o., c.w.u., stb, spalin),
 • zgodności wskazań czujników ze stanem rzeczywistym,
 • podłączenia wentylatora,
 • wyposażenia instalacji c.o. w zawór trój./czterodrożny.

Na zakończenie czynności weryfikacyjnych przewidziano sporządzenie raportu „Przed pierwszym uruchomieniem kotła” z uwzględnieniem spełnienia/niespełniania poszczególnych wymagań. Kolejny etap zawiera czynności związane z prawidłowym uruchomieniem kotła, zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR-ce:

 • zasypanie komory paleniskowej opałem,
 • rozpalenie kotła,
 • dostosowanie parametrów sterownika,
 • uruchomienie automatycznego trybu pracy.

*Usługa wykonywana jest po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, oraz po napełnieniu instalacji wodą.

CENA (brutto)
250zł + koszt dojazdu
Usługa
PODŁĄCZENIE AUTOMATYKI
Zakres prac
 • podłączenie sterownika,
 • rozmieszczenie czujników (c.o., c.w.u., kosza, spalin),
 • sprawdzenie zgodności wskazań czujników ze stanem rzeczywistym,
 • przeprowadzenie testu poprawnej pracy regulatora w trybie serwisowym,
 • podłączenie wentylatora,
 • sprawdzenie pracy wentylatora i reakcji przysłony podczas zwiększania siły nadmuchu,
 • podłączenie podajnika,
 • sprawdzenie poprawnej pracy podajnika w trybie ręcznym.

*Usługa zawiera wykonanie wyłącznie czynności instalacyjnych bez uwzględnienia kosztów poszczególnych urządzeń.

CENA (brutto)
100zł + koszt dojazdu
Usługa
PRZEGLĄD KOTŁA (PRZED SEZONEM GRZEWCZYM)
Zakres prac
Przeprowadzenie czynności mających na celu przygotowanie kotła do sezonu grzewczego oraz stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości.

 • przeprowadzenie czynności serwisowych zalecanych przez producenta podajnika (dotyczy kotłów z podajnikiem),
 • sprawdzenie zgodności wskazań czujników ze stanem rzeczywistym,
 • przeprowadzenie testu poprawnej pracy regulatora w trybie serwisowym,
 • sprawdzenie pracy wentylatora i reakcji przysłony podczas zwiększania siły nadmuchu,
 • sprawdzenie poprawnej pracy podajnika w trybie ręcznym (dotyczy kotłów z podajnikiem),
 • zmiana trybu letniego (priorytet c.w.u.) na zimowy,
 • rozpalenie kotła zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR-ce.
CENA (brutto)
250zł + koszt dojazdu
Usługa
PRZEGLĄD KOTŁA (PO SEZONIE GRZEWCZYM)
Zakres prac
Przeprowadzenie czynności mających na celu określenie stanu technicznego kotła i stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości.

 • czyszczenie komory kanałów konwekcyjnych,
 • czyszczenie komory paleniskowej,
 • czyszczenie rusztu automatycznego (dotyczy kotłów z podajnikiem),
 • udrażnianie dysz napowietrzających komorę paleniskową (dotyczy kotłów zasypowych),
 • przeprowadzenie czynności serwisowych zalecanych przez producenta podajnika (dotyczy kotłów z podajnikiem),
 • sprawdzenie zgodności wskazań czujników ze stanem rzeczywistym,
 • przeprowadzenie testu poprawnej pracy regulatora w trybie serwisowym,
 • sprawdzenie pracy wentylatora i reakcji przysłony podczas zwiększania siły nadmuchu,
 • sprawdzenie poprawnej pracy podajnika w trybie ręcznym (dotyczy kotłów z podajnikiem).
CENA (brutto)
250zł + koszt dojazdu
Usługa
SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI STEROWNIKA
Zakres prac
 • wyjaśnienie głównych zasad, na których oparta jest idea pracy regulatora mikroprocesorowego,
 • przedstawienie funkcji urządzenia, niezbędnych do samodzielnej obsługi kotła,
 • wyjaśnienie co oznaczają poszczególne parametry, oraz jaki mają wpływ na proces spalania,
 • optymalizacja procesu spalania oraz redukcja kosztów dzięki prawidłowym ustawieniom sterownika,
 • zaznajomienie użytkownika z zaawansowanymi funkcjami urządzenia,
 • udzielenie przydatnych porad serwisowych na wypadek wystąpienia najczęstszych usterek.
CENA (brutto)
100zł + koszt dojazdu
Usługa
POGWARANCYJNA WYMIANA CZĘŚCI
Zakres prac
 • wymiana sterownika,
 • wymiana wentylatora,
 • wymiana kondensatora wentylatora,
 • wymiana przekładni podajnika,
 • wymiana kondensatora w silniku podajnika,
 • wymiana ślimaka w podajniku,
 • wymiana zerwanej zawleczki,
 • wymiana zasobnika na opał,
 • wymiana deflektora,
 • etc.
CENA (brutto)
Uzależniona od rodzaju wymienionych podzespołów + koszt robocizny (80zł/h) + koszt dojazdu
Usługa
PAKIET SERWISOWY Z PRZEDŁUŻENIEM GWARANCJI DO 4 LAT *dot. kotłów Skam-P i Skam-P Premium
Zakres prac
 • jednorazowa weryfikacja wymagań dotyczących warunków adaptacyjnych kotłowni oraz montażu kotła, zgodnie z wymaganiami zawartymi w DTR-ce kotła,
 • sporządzenie raportu „Przed pierwszym uruchomieniem kotła”, potwierdzającego spełnienie wymagań,
 • szkolenie z zakresu obsługi sterownika,
 • COROCZNY PRZEGLĄD KOTŁA PRZED SEZONEM GRZEWCZYM,
 • COROCZNY PRZEGLĄD KOTŁA PO SEZONIE GRZEWCZYM.
CENA (brutto)
289zł/rok + koszt dojazdu
Zakres prac
Dojazd
CENA (brutto)
1zł/km