Najczęstsze problemy i propozycje rozwiązania

Nierównomierne spalanie opału w kotle z podajnikiem

Problem:

Częste wybuchy w kotle

Przyczyna

 • Nienależyty ciąg kominowy spowodowany zbyt małym przekrojem komina lub jego przytkaniem. Więcej informacji n. t. prawidłowej wielkości przekroju w stosunku do mocy kotła można znaleźć tutaj.
 • Nieodpowiednie parametry sterownika – zbyt rzadka częstotliwość przedmuchów czasowych.
 • Niewłaściwie dobrana moc kotła w stosunku do wielkości ogrzewanej powierzchni użytkowej.
 • Zła jakość paliwa.

Rozwiązania

 • Wyczyszczenie komina, co poprawi jego drożność.
 • Zwiększenie częstotliwości przedmuchów czasowych.
 • Zmiana paliwa na zgodne z zaleceniami zawartymi w DTR-ce kotła.
Nierównomierne spalanie opału w kotle z podajnikiem

Problem:

Nadmierny przerost zadanej temperatury

Przyczyna

 • Niewłaściwie dobrana moc kotła w stosunku do wielkości ogrzewanej powierzchni – kocioł posiada zbyt wysoką moc.
 • Niesprzyjające warunki atmosferyczne w postaci silnego wiatru, powodującego nadmierny wzrost ciągu kominowego.

Rozwiązania

 • Uzupełnianie paliwa tylko do połowy paleniska.
 • Przymknięcie przysłony na czopuchu (wylocie spalin), w którą został wyposażony kocioł
Nierównomierne spalanie opału w kotle z podajnikiem

Problem:

Niemożność osiągnięcia przez kocioł zadanej temperatury

Przyczyna

 • Niewłaściwie dobrana moc kotła w stosunku do wielkości ogrzewanej powierzchni – kocioł posiada zbyt niską moc.
 • Nienależyty ciąg kominowy spowodowany zbyt małym przekrojem komina lub jego przytkaniem.
 • Mocno zanieczyszczona komora paleniska oraz kanały konwekcyjne kotła, przytkane otwory doprowadzające powietrze niezbędne do prawidłowego procesu spalania.
 • Zła jakość paliwa.

Rozwiązania

 • Zastosowanie kotła o mocy wystarczającej do ogrzania powierzchni użytkowej.
 • Wyczyszczenie komina, co poprawi jego drożność.
 • Wyczyszczenie komory paleniska, kanałów konwekcyjnych oraz dysz nadmuchowych.
 • Zmiana paliwa na zgodne z zaleceniami zawartymi w DTR-ce kotła.
Nierównomierne spalanie opału w kotle z podajnikiem

Problem:

Stukanie na rusztach wodnych

Przyczyna

 • Nieodpowiednio wypoziomowany kocioł (odchylenie od pionu powoduje nierównomierne rozłożenie czynnika grzewczego w kotle).
 • Niewystarczający zakres pracy pompy obiegowej.
 • Zbyt szybki proces rozpalania wywołujący nadmierną temperaturę spalin w początkowej fazie pracy kotła.

Rozwiązania

 • Sprawdzenie wypoziomowania kotła.
 • Zwiększenie zakresu pracy pompy obiegowej (w przypadku jej braku – zainstalowanie).
 • Mniej gwałtowne rozpalanie dzięki dawkowaniu mniejszych porcji paliwa, co zapewni niższą temperaturę spalin.
Nierównomierne spalanie opału w kotle z podajnikiem

Problem:

Wyciek wody z kotła – zjawisko tzw. „pocenia” się kotła

Przyczyna

 • Skraplanie się pary wodnej na ścianach kotła, dające złudzenie jego nieszczelności.
 • Utrzymywanie pracy kotła na niskich temperaturach (<50⁰C).
 • Zanieczyszczenie kotła.
 • Zanieczyszczenie komina.

Rozwiązania

 • Zwiększenie temperatury pracy kotła (co najmniej 60⁰C).
 • W przypadku niemożności utrzymywania wyższej temperatury – zastosowanie zaworu 3 lub 4-drogowego.
 • Wyczyszczenie kotła.
 • Wyczyszczenie komina, co poprawi jego drożność.
Nierównomierne spalanie opału w kotle z podajnikiem

Problem:

Wydostawanie się dymu drzwiczkami zasypowymi na zewnątrz kotłowni

Przyczyna

 • Nienależyty ciąg kominowy spowodowany zbyt małym przekrojem komina lub jego przytkaniem.
 • Zużycie się szczeliwa (termoodpornego sznura) uszczelniającego drzwiczki.
 • Zanieczyszczenie kotła sadzą, pyłami etc., przytkanie otworów dopływu powietrza do paleniska.

Rozwiązania

 • Wyczyszczenie komina, co poprawi jego drożność.
 • Wymiana zużytego szczeliwa w drzwiczkach na nowe.
 • Wyczyszczenie kotła oraz sprawdzenie drożności dysz napowietrzających.
Nierównomierne spalanie opału w kotle z podajnikiem

Problem:

Zagotowanie się wody w kotle (brak odbioru ciepła z kotła)

Przyczyna

 • Przerwa w dostawie energii elektrycznej – wyłączenie pompy obiegowej.
 • Otwarte drzwiczki komory popielnika – nadmierny dopływ powietrza, wzmagający proces spalania.
 • Zablokowanie klapki w wentylatorze w pozycji otwartej.
 • Zablokowana klapka miarkownika ciągu (dot. kotłów bez sterownika).

Rozwiązania

 • PRZEDE WSZYSTKIM NIE NALEŻY PANIKOWAĆ ORAZ POD ŻADNYM POZOREM NIE ZALEWAĆ PALENISKA ZIMNĄ WODĄ – GROZI WYBUCHEM!
 • Zamknięcie dopływu powietrza – wyłączenie wentylatora (dot. kotłów z nadmuchem), opuszczenie klapki miarkownika ciągu, zamknięcie drzwiczek komory popielnika.
 • Opróżnienie komory paleniska poprzez wygarnięcie opału, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
Nierównomierne spalanie opału w kotle z podajnikiem

Problem:

Zjawisko tzw. Zasmolenia wnętrza kotła

Przyczyna

 • Zła jakość paliwa.
 • Wysoki stopień wilgotności paliwa.
 • Utrzymywanie pracy kotła na niskich temperaturach (<50⁰C).
 • Nadmierna dawka paliwa.
 • Zakłócony przebieg procesu spalania.

Rozwiązania

 • Zmiana paliwa na zgodne z zaleceniami zawartymi w DTR-ce kotła.
 • Zwiększenie temperatury pracy kotła (>50⁰C).
 • Dawkowanie mniejszych porcji paliwa.