Logo Kotły Woźniak - Ciepło ma swoją jakość
+48 511 183 878
biuro@kotly-wozniak.pl
chmurka

Słowniczek

sterownik z algorytmem PID

Algorytm PID

Algorytm regulacji PID wykorzystywany w nowoczesnych urządzeniach sterujących pracą kotła. Jego zadaniem jest utrzymywanie ciągłej pracy wentylatora, którego moc uzależniona jest od temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulatora z PID. Ciepło nie jest niepotrzebnie wydmuchiwane przez komin. Oszczędności w spalaniu paliwa mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent.

czopuch kotła

Czopuch (wylot spalin)

Element stanowiący połączenie otworów wylotowych spalin z komory kanałów konwekcyjnych kotła z kanałami kominowymi. Zaleca się aby czopuch był poprowadzony jak najkrótszą drogą, najlepiej w linii prostej. Istnieje możliwość skierowania czopucha w prawo/lewo/w górę, oraz dopasowania kształtu otworu (prostokątny lub okrągły) w zależności od warunków adaptacyjnych kotłowni.

deflektor w kotle z podajnikiem

Deflektor (promiennik)

Owalny lub prostokątny element kotła, zawieszany w odległości 10-15cm nad paleniskiem w kotłach z automatycznym podajnikiem paliwa. Wykonany najczęściej z mieszanki betonu wysokotemperaturowego lub żeliwa. Umożliwia dopalenie produktów spalania uchodzących z paleniska retortowego, równomierne rozbijanie ognia oraz utrzymywanie wysokiej temperatury spalania.

dysze nadmuchowe doprowadzające powietrze na palenisko

Dysze nadmuchowe

Otwory umieszczone na tylnej ścianie komory paleniskowej, tworzące system wielopunktowej dystrybucji powietrza do porcji załadowanego paliwa, zapewniając równomierny oraz wydajny przebieg procesu spalania.

przykład głowicy termostatycznej zakładanej na grzejnik

Głowica termostatyczna

Głowica termostatyczna w połączeniu z zaworem termostatycznym stanowi armaturę sterującą, w jaką powinien zostać wyposażony każdy grzejnik w nowoczesnej instalacji c.o. Niniejsze rozwiązanie umożliwia użytkownikowi indywidualne regulowanie temperatury w pomieszczeniu oraz optymalne wykorzystanie ciepła, dystrybuowanego przez czynnik grzewczy (w tym przypadku wodę). Taka regulacja pozwala utrzymać komfort cieplny w pomieszczeniu, a także zredukować koszty ogrzewania nawet o 20%. Firma KOTŁY WOŹNIAK zaleca stosowanie głowic termostatycznych, które poza swobodą regulacji temperatury, zapewniają także odpowiednie warunki pracy kotła (w przypadku mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną w danym pomieszczeniu nie ma konieczności obniżania temperatury na kotle).

przekrój kotła wyprodukowanego przez kotły woźniak z zaznaczoną izolacją termiczną

Izolacja termiczna

Izolacja cieplna korpusu kotła, wykonana z wełny mineralnej o grubości 40mm, zamkniętej w kasetach z blach malowanych proszkowo. Izolacja pokrywa całą powierzchnię kotła aż do wysokości komory popielnikowej, dzięki czemu ewentualne straty ciepła ograniczono do minimum.

Kanały konwekcyjne

Układ zróżnicowanych konstrukcyjnie przestrzeni, tworzących wysokosprawny wymiennik ciepła, umieszczony nad komorą paleniskową. Sprawność kotła uzależniona jest od ich ilości, powierzchni oraz konstrukcji. W kotłach z automatycznym podajnikiem paliwa zastosowano najbardziej rozbudowany układ, w którym pierwszą przestrzeń tworzy szereg kanałów poziomych o przekroju prostokątnym, kolejną stanowią dwie poziome półki (kanały wodne), a poniżej znajduje się pokład kanałów w postaci sita zbudowanego z rur ułożonych szeregowo.

Króciec zasilania

Krótka rura z gwintem zewnętrznym, wspawywana najczęściej na dachu kotła. Za jej pośrednictwem dokonuje się przyłącza kotła do instalacji grzewczej. Z zasilania dystrybuowana jest ciepła woda zasilająca instalację, która po wychłodzeniu powraca do kotła króćcem powrotnym.

króciec powrotu w kotle

Króciec powrotu

Krótka rura z gwintem zewnętrznym, wspawywana w dolnej części korpusu kotła (standardowo z tyłu), którą powraca wychłodzona woda z instalacji grzewczej, w celu ponownego ogrzania w palenisku i wymienniku, po czym powtórnie trafia króćcem zasilającym do instalacji.

miarownik ciągu w kotle zasypowym

Miarkownik ciągu

Automatyczne urządzenie termostatyczne, przeznaczone do regulacji temperatury w kotłach uniwersalnych typu UKS. Pod wpływem wahań temperatury wody w kotle, głowica termostatyczna regulatora przy pomocy dźwigni i łańcucha otwiera lub przymyka przesłonę, zwiększając lub zmniejszając dopływ powietrza do paleniska. Zainstalowanie miarkownika ciągu polega na jego wkręceniu w mufę wspawaną na dachu kotła. Żądaną temperaturę kotła uzyskuje się przez ustawienie pokrętła nastawczego na regulatorze.

mufa do założenie dynamometru lub termometru

Mufa termomanometru

Krótka tuleja w rozmiarze ¾ cala, z gwintem wewnętrznym, wspawywana najczęściej na dachu kotła. Wykorzystywana do zamontowania wyposażenia akcesoryjnego w postaci termometru rtęciowego, manometru lub termomanometru łączącego obie funkcjonalności – pomiar temperatury i ciśnienia.

mufa spustowa wody

Mufa spustowa

Krótka tuleja w rozmiarze ¾ cala, z gwintem wewnętrznym, wspawana w dolnej części korpusu kotła. Przeznaczona do zamontowania zaworu spustowego wody z instalacji centralnego ogrzewania.

Obieg otwarty (wskazany dla kotłów na paliwa stałe)

System grzewczy, w którym elementy układu kocioł – odbiorniki ciepła pozostają w stałym, pośrednim połączeniu z powietrzem. W tym celu określa się najwyższy punkt instalacji grzewczej, ponad którym montowane jest otwarte, przelewowe naczynie wzbiorcze – prostopadłościenny pojemnik wykonany ze stali, częściowo wypełniony wodą. Jego głównym zadaniem jest przejęcie oraz odprowadzenie poza układ grzewczy nadmiernego ciśnienia wody, które może wystąpić w awaryjnej sytuacji zagotowania wody w kotle. Praktyka instalacyjna przewiduje stosowanie układów otwartych w systemach, w których montowane są kotły na paliwa stałe. Specyfika pracy tych urządzeń uniemożliwia ich natychmiastowe wyłączenie w sytuacji awaryjnej, dlatego ze względów bezpieczeństwa użytkowników wskazane jest stosowanie niniejszego rozwiązania.

Obieg otwarty (zastosowanie zaworu trójdrożnego)

Zastosowanie zaworu trójdrożnego w instalacji c.o. zapewnia płynną regulację temperatury czynnika grzewczego, wskutek czego następuje zminimalizowanie różnic temperatur między wodą zasilającą a powrotną. Montowanie zaworów mieszających zaleca się w instalacjach ogrzewania podłogowego, w celu obniżenia temperatury wody zasilającej.

Obieg otwarty (zastosowanie zaworu czterodrożnego)

Zastosowanie zaworu czterodrożnego w instalacji c.o. zapewnia płynną regulację temperatury czynnika grzewczego, wskutek czego następuje zminimalizowanie różnic temperatur między wodą zasilającą a powrotną. Oprócz funkcji mieszającej, zawór czterodrożny spełnia istotną rolę w zakresie antykorozyjnej ochrony kotła, którą zapewnia utrzymywanie wyższych temperatur w kotle.

Obieg otwarty (zawór czterodrożny+ogrzewanie podłogowe)

Rozbudowa tradycyjnej instalacji o niskotemperaturowy system ogrzewania podłogowego to idealna propozycja dla domów jednorodzinnych. Zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach, eliminując uczucie duszności spowodowane występowaniem stref przegrzania. Kotły oferowane przez naszą firmę zostały przystosowane do współpracy z instalacjami ogrzewania podłogowego, a zaimplementowany regulator umożliwia niezależne sterowanie pracą pompy ogrzewania podłogowego.

Obieg zamknięty (zastosowanie wymiennika płytowego)

W świetle przepisów dopuszcza się montowanie kotła w układzie zamkniętym pod warunkiem spełnienia szczególnych wymagań określonych w tych przepisach.

Firma KOTŁY WOŹNIAK sugeruje bezpieczne rozwiązanie, praktykowane w nowoczesnych instalacjach c.o., którym jest montaż kotła poprzez wymiennik płytowy. Jego zastosowanie pozwala utworzyć 2 obiegi grzewcze: przed wymiennikiem- obieg otwarty z kotłem c.o. oraz za wymiennikiem – obieg zamknięty z grzejnikami.

UWAGA dotycząca schematów podłączeń

Przedstawiony graficznie schemat podłączeń stanowi przykładowe rozwiązanie zaproponowane przez firmę Kotły Woźniak. Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji c.o. oraz dobór właściwych parametrów technicznych jej elementów, należy zlecić wykonawcy posiadającemu stosowne kwalifikacje w tej dziedzinie.

Podajniki ślimakowe stosowane w kotłach spalających ekogroszek w firmie Kotły Woźniak

Podajnik ślimakowy

Automatyczny układ nawęglania przeznaczony do spalania paliw stałych w procesie ciągłym. Obrotowe ruchy ślimaka transportują paliwo ze zbiornika w kierunku kotła, po czym zostaje ono wypchnięte na ruszt przez umieszczony w nim tygiel.

przykład podajnika tłokowego stosowanego przez Kotły Woźniak

Podajnik tłokowy

Automatyczny układ nawęglania przeznaczony do spalania paliw stałych w procesie ciągłym. Dostarczanie paliwa na ruszt paleniska następuje wskutek posuwisto-zwrotnych ruchów tłoka, zapewniających równomierne rozsypywanie się opału na palenisku.

popielnik magazynujący popiół ze spalonego ekogroszku

Popielnik

Komora usytuowana w najniższej części korpusu kotła, wyposażona w szufladę (dot. linii Skam-P i Premium), przeznaczoną na popiół, który należy usuwać z częstotliwością zależną od jakości stosowanego opału.

Ruszt wodny w kotłach Woźniak

Ruszt wodny (palenisko alternatywne)

Pokład grubościennych (ścianka o gr. 6mm) bezszwowych rur ułożonych szeregowo nad głównym paleniskiem automatycznym. Dodatkowy ruszt wodny daje użytkownikowi możliwość spalenia paliw alternatywnych, takich jak: węgiel kamienny, drewno kawałkowe, makulatura itp. Palenie na ruszcie może odbywać się na trzy sposoby:

  • podczas normalnej pracy kotła przy włączonym sterowniku, podajniku i wentylatorze – po załadowaniu opału na ruszt, jego zapłon następuje samoczynnie za sprawą ognia z paleniska automatycznego. Palenie na ruszcie realizuje wówczas funkcję wspomagającą główny proces palenia, dzięki czemu podajnik załącza się rzadziej, co zmniejsza pobór paliwa ze zbiornika.
  • przy wygaszonym palenisku automatycznym, poprzez włączenie w sterowniku kotła funkcji „palenie na ruszcie” – podajnik zostanie wyłączony, elektroniczny regulator zacznie kontrolować proces spalania, zaś wentylator będzie dostarczał powietrze pod ruszt.
  • w sposób tradycyjny (najczęściej podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej) z wykorzystaniem naturalnego ciągu kominowego – w tym celu należy uchylić dolne drzwiczki komory popielnikowej lub podnieść klapkę (opcja dostępna wyłącznie w kotłach z serii Premium).
regulator pokojowy do ogrzewania pilot G

Regulator pokojowy

Urządzenie akcesoryjne podnoszące komfort użytkowania sterowników elektronicznych, implementowanych w naszych kotłach. Kompatybilność zapewnia podłączenie 4 żyłowym przewodem do tzw. gniazda telefonicznego typu RJ12. Pilot R współpracuje z regulatorami kotłów zasypowych oraz z automatycznym podajnikiem paliwa. Do podstawowych funkcji urządzenia zalicza się:

  • wyświetlanie temp. kotła, temp. pomieszczenia, stanu wentylatora, pompy obiegowej oraz pompy C.W.U.,
  • alarmowanie sygnałem dźwiękowym o sytuacjach krytycznych: wygaśnięciu kotła lub przekroczeniu temp. 1oo°C,
  • 2 tryby pracy: sterowanie temperaturą kotła lub sterowanie temperaturą pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenie,
  • transmisja do 50m (do 200m przy zastosowaniu zewnętrznego zasilania).
sterownik pokojowy titanic montowany przez kotły Woźniak

Sterownik (mikroprocesorowy regulator)

Urządzenie elektroniczne sterujące pracą kotła centralnego ogrzewania. Do głównych funkcji regulatora należy sterowanie pracą wentylatora, podajnika (dot. kotłów z serii Skam-P), pompy c.o. i pompy ciepłej wody użytkowej. Sterowniki standardowe i opcjonalne, które znalazły się w naszej ofercie, różnią się stopniem zaawansowania funkcjonalnego, dzięki czemu klient ma możliwość doboru sterownika wg własnych potrzeb.

wentylator stosowany w kotłach marki Kotły Woźniak

Wentylator (dmuchawa)

Urządzenie podłączone do sterownika, którego zadaniem jest dostarczanie do paleniska kotła powietrza niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu spalania. Dmuchawy implementowane do naszych kotłów, standardowo wyposażone są w klapkę zamykającą dopływ powietrza w momencie wyłączenia wentylatora.

możliwości stanu obiegu wody w instalacji C.O

Zawór mieszający (trójdrożny lub czterodrożny)

Urządzenie powszechnie stosowane w technice instalacyjnej, regulujące temperaturę czynnika grzewczego w systemie centralnego ogrzewania. Idea działania sprowadza się do mieszania we wnętrzu zaworu wody zasilającej instalację z wodą powrotną, w stosunku określonym przez użytkownika (stopień otwarcia zaworu może być regulowany ręcznie lub automatycznie poprzez sterownik z funkcją obsługi zaworu), wskutek czego uzyskiwana jest wyższa temperatura wody powracającej do kotła. Stosowanie zaworów mieszających ma na celu zapobieżenie przedwczesnej niskotemperaturowej korozji kotła, a także zwiększenie efektywności pozyskiwania ciepłej wody użytkowej z podgrzewacza włączonego w obieg centralnego ogrzewania. Możliwości ustawień zaworu mieszającego przedstawiono graficznie.

zabezpieczenie typu strażak

Zabezpieczenie typu „strażak”

Urządzenie akcesoryjne montowane w kotłach z automatycznym podajnikiem, zabezpieczające przed zapłonem opału w zbiorniku. Jeśli w strefie podawania paliwa pojawi się żar, zostanie on zalany wskutek zwolnienia zaworu termostatycznego. Stosowanie dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zwłaszcza do kotłów opalanych pelletem, zrębkami drewnianymi, trocinami itp.

Zawleczka motoreduktora

Śruba M5 x 60 o twardości 8.8, stosowana jako zawleczka mocująca śrubę podajnika ślimakowego z motoreduktorem. W przypadku wystąpienia w opale materiałów niepalnych (metal, kamień itp.) może ulec zerwaniu, w takim przypadku należy usunąć zanieczyszczenia z paliwa i wymienić zawleczkę na nową.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close