Certyfikaty

Wysoka sprawność energetyczna kotła przy zachowaniu niskiej emisji substancji szkodliwych to decydujące kryteria przy wyborze źródła ciepła dla domu. Warto zwrócić szczególną uwagę czy deklarowane parametry odpowiadają aktualnym wymaganiom, oraz czy zostały potwierdzone stosownym certyfikatem.
Oferowane przez nas kotły (piece co) zostały poddane szeregowi badań atestacyjnych, wykonanych przez akredytowane jednostki badawczo-naukowe: Instytut Energetyki w Łodzi oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Dlatego mamy pewność, że  spełniają wszystkie kryteria energetyczno-emisyjne 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 i ecodesign. Przypominamy, że na zakup kotła 5 klasy na ekogroszek lub pellet istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji.

certyfikat 5 klasa dla kotły woźniak

Certyfikat 5 KLASA - parametry CARBO 5

Świadectwo przedstawiające zakres uzyskiwanych parametrów cieplnych i emisyjnych kotła CARBO 5, spełniającego wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

certyfikat 5 klasa dla kotły woźniak

Certyfikat 5 KLASA PELWO 5

Dokument zaświadczający o najwyższej klasie kotła, będącej gwarantem spełnienia najbardziej restrykcyjnych wymagań zawartych w normie PN-EN 303-5:2012. Kotły legitymujące się certyfikatem 5 klasy, odznaczają się najniższą emisją tlenku węgla, pyłów oraz organicznych związków gazowych do atmosfery.

certyfikat eco design dla kotły woźniak

Certyfikat ECODESIGN CARBO 5

Certyfikat potwierdzający spełnienie postulatów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE. To klasyfikuje kocioł CARBO 5 w czołówce europejskich produktów, na zakup których można pozyskać dotacje w ramach realizowanych programów ograniczania niskiej emisji.

certyfikat eco design dla kotły woźniak

Certyfikat ECODESIGN PELWO 5

Certyfikat potwierdzający spełnienie postulatów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE. To klasyfikuje kocioł PELWO 5 w czołówce europejskich produktów, na zakup których można pozyskać dotacje w ramach realizowanych programów ograniczania niskiej emisji.

certyfikat 5 klasa dla kotły woźniak

Certyfikat 5 klasa Carbo 5 plus

Świadectwo przedstawiające zakres uzyskiwanych parametrów cieplnych i emisyjnych kotła CARBO 5 plus, spełniającego wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

certyfikat 5 klasa dla kotły woźniak

Certyfikat Ecodesign Carbo 5 plus

Certyfikat potwierdzający spełnienie postulatów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE. To klasyfikuje kocioł CARBO 5 plus w czołówce europejskich produktów, na zakup których można pozyskać dotacje w ramach realizowanych programów ograniczania niskiej emisji.