Logo Kotły Woźniak - Ciepło ma swoją jakość
+48 511 183 878
biuro@kotly-wozniak.pl
Home » Firma » ECODESIGN / EKOPROJEKT
chmurka

ECODESIGN określany również mianem EKOPROJEKT

Czym jest ecodesign?

Ecodesign (określany także jako ekoprojekt) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która traktuje wymagania energetyczno-emisyjne jeszcze szerzej niż 5 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012. Dotychczasowe badania parametrów kotłów odnosiły się do pracy z mocą nominalną. Należy zwrócić uwagę, że kotły podczas rocznej eksploatacji rzadko pracują z mocą maksymalną, a pozostały okres to czas pracy z mocą obniżoną (np. w trybie podtrzymania). Dyrektywa Ekoprojektu obliguje nowoczesne urządzenia grzewcze do zapewnienia wysokiej sprawności oraz niskich wartości emisji, niezależnie czy pracują z mocą maksymalną czy obniżoną. Wybierając piec z certyfikatem ekoprojekt mamy gwarancję, że spełnia normy ekologiczne przez cały okres eksploatacji. Co otrzymujemy z punktu widzenia użytkownika? – oszczędność energii sięgającą 25%.

Sezonowa efektywność energetyczna

Wysokie standardy emisyjne to nie wszystko – Ekoprojekt wprowadza pojęcie sezonowej efektywności energetycznej. Wyznaczenie tego kryterium polega w dużym uproszczeniu na odjęciu od sprawności kotła zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym miejscu spotkamy się z koniecznością wyznaczenia wskaźnika ηs – sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym. Do tego celu posłuży nam średnia ważona sprawności użytkowej przy mocy pomniejszonej i nominalnej. Z pewnością nasuwa się pytanie czym jest przywołana sprawność użytkowa? – to nic innego jak stosunek wytworzonego ciepła do poboru energii niezbędnej do jego wytworzenia. Należy zwrócić uwagę, że udział mocy pomniejszonej (dla przypomnienia – mocy z jaką pracuje kocioł przez większość czasu w ciągu roku) jest bardzo wysoki i stanowi aż 0,85 całkowitej sprawności. Ostatnim krokiem jest pomniejszenie uzyskanej wartości o zużycie energii na potrzeby własne, tj. sterownika, silnika podajnika, wentylatora itp. Wartości sezonowej efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami Dyrektywy zawarto w poniższej tabeli.

Ecodesign w Kotły Woźniak

Nowa seria wyrobów – CARBO 5, CARBO 5 PLUS, PELWO 5 i KLASTER 5 to owoc innowacyjnego podejścia do projektowania, którego celem była optymalizacja ekologiczności przy zachowaniu funkcjonalności kotłów. Niniejsze urządzenia grzewcze realizują szereg postulatów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE, czego potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikatu ECODESIGN, przyznanego przez akredytowane laboratoriu32wew1qm badawcze.
KOTŁY WOŹNIAK spełniają restrykcyjne wymagania ekoprojektu w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej. To klasyfikuje je w czołówce europejskich produktów, na zakup których można pozyskać dotacje w ramach realizowanych programów ograniczania niskiej emisji.

Ecodesign obowiązkowy od 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku poniższe wymagania staną się obligatoryjne dla wszystkich urządzeń grzewczych oferowanych na rynku w Polsce i Unii Europejskiej. Jako firma KOTŁY WOŹNIAK już dziś deklarujemy pełną gotowość do tych zmian i zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą kotłów z certyfikatem ekoprojektu.   

[table id=33 /]

Jednym z kluczowych kryteriów w procesie certyfikacji kotłów jest także zużycie energii elektrycznej. Na każdym produkcie sygnowanym marką KOTŁY WOŹNIAK zamieszczono etykietę informującą o klasie energetyczności, która odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe.

Nasze certyfikaty ekoprojekt (ecodesign)