Logo Kotły Woźniak - Ciepło ma swoją jakość
+48 511 183 878
biuro@kotly-wozniak.pl
chmurka

Czym jest program "Czyste powietrze"?

Czyste Powietrze to rządowe działanie, mające na celu budowanie świadomości społecznej Polaków dotyczącej poprawy jakości powietrza, oraz motywowanie do podejmowania działań zmniejszających emisję szkodliwych substancji. W ramach programu, właściciele domów jednorodzinnych mogą wnioskować o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Kluczowe znaczenie ma tutaj wymiana starego kotła (z ręcznym załadunkiem paliwa) na ekologiczny kocioł nowej generacji, spełniający wymagania 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 i ecodesign.

Cel programu

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza, a w szczególności zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów, oraz innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest dla osób fizycznych, właścicieli budynków na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń, niespełniających wymagań określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, na nowoczesne kotły c.o. opalane węglem lub biomasą. Dotyczy to istniejących oraz nowo budowanych budynków mieszkalnych.

Czas trwania programu

Program będzie realizowany w latach 2018-2029 r.  |  Planowane rozpoczęcie programu: od 01.01.2018 r.

Podpisywanie umów zakończy się 31.12.2027 r.  |  Zakończenie prac realizowanych zgodnie z projektem: do 30.06.2029 r.

Budżet

Całkowity budżet programu wynosi 103 mld zł. Środki zostały podzielone na:
 • dotacje bezzwrotne w kwocie 63,3 mld zł,
 • pożyczki w formie zwrotnej, w kwocie 39,7 mld zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski rozpatrywane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW). Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie WFOŚiGW.
Wnioski przyjmowane są w terminie od 19 września 2018 do 30 czerwca 2027 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymagane dokumenty

Wypełnienie wniosków odbywa się w formie papierowej, pobranej ze strony lub siedziby WFOŚiGW, lub elektronicznej umieszczonej na stronie głównej programu w PORTALU BENEFICJENTA. Wykaz dokumentów, wszelkie informacje oraz wymagania techniczne są do pobrania na stronach terytorialnych funduszy właściwych dla miejsca zamieszkania Beneficjenta w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na stronie: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

Najczęściej zadawane pytania

Na co mogę pozyskać dofinansowanie?

W ramach programu można otrzymać dotację m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu – 5 klasę i ecodesign,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W jaki sposób prowadzony jest nabór wniosków?
 • Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo) zamieszczono na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

Tutaj znajdziesz instrukcję krok po kroku jak złożyć wniosek.

Gdzie złożyć wniosek?
Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, w którym ma być realizowana inwestycja w ramach programu. Sprawdź dane kontaktowe Twojego Funduszu.
Jak wysokie dofinansowanie mogę otrzymać?
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Przed rozpoczęciem drogi formalnej, warto dokonać kalkulacji w celu oszacowania wysokości dotacji i tym samym opłacalności inwestycji w ramach programu. Zapoznaj się z tabelą i oblicz wysokość dotacji.
GrupaKwota miesięcznego dochodu / osoba w PLNDotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601-800do 80% do 20%do 100%
III801-1000 do 70% do 30%do 100%
IV1001-1200do 60% do 40%do 100%
V1201-1400do 50% do 50%do 100%
VI1401-1600do 40% do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30% do 70%do 100%
W jakiej formie udzielane jest dofinansowanie?

W programie  „Czyste Powietrze” przewidziano dwie formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Czy mogę pozyskać dofinansowanie w przypadku budowy nowego domu?

Tak, w ramach programu Czyste Powietrze jest możliwość dofinansowania zakupu źródła ciepła dla nowo powstającego budynku. Należy przy tym pamiętać o spełnieniu dwóch kluczowych warunków:

 • Właściwe ocieplenie budynku – spełnienie wymagań dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.
 • Wybór kotła spełniającego wymagania ekoprojektu (ecodesign) – seria CARBO 5, PELWO 5 oraz KLASTER 5.
Posiadam już ekologiczny kocioł, czy nadal mogę skorzystać z programu?
Tak, w takiej sytuacji można skorzystać z dofinansowania termomodernizacji domu. Należy jednak spełniać jeden podstawowy warunek – pozwolenie na budowę domu zostało wydane przed 15 grudnia 2002 roku. Jeżeli spełnienie warunku jest niemożliwe, pozostaje jedynie ubieganie się o udzielenie pożyczki na preferencyjnych warunkach na instalację kolektorów słonecznych, fotowoltaiki czy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Czy program dotyczy tylko budynków jednorodzinnych?
Program dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Mowa o budynkach istniejących i będących w trakcie budowy. Program nie obejmuje budownictwa wielorodzinnego – nie skorzystają z niego mieszkańcy bloków i kamienic, nie jest też skierowany do właścicieli pensjonatów, domków letniskowych, ani obiektów hotelarskich. Kwalifikują się do niego natomiast właściciele nieruchomości w zabudowie szeregowej.
Jaka jest właświwa kolejność działania - najpierw wniosek potem zakup kotła czy odwrotnie?
Tradycyjna droga rozpoczyna się od złożenia wniosku, następnie podpisaniu umowy o dofinansowanie i w ostatnim etapie realizacja inwestycji. Można także rozpocząć inwestycję wcześniej, jednak z jej zakończeniem należy się wstrzymać do złożenia wniosku. W praktyce wygląda to następująco: najpierw składamy wniosek a dopiero potem Instalator dokonuje ostatecznego odbioru prac. Taka kolejność wiąże się jednak z większym ryzykiem, dlatego zalecamy szczegółowe zapoznanie się z wszystkimi wymaganiami formalnymi programu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close