Kotły 5 klasy

Firma KOTŁY WOŹNIAK kieruje się polityką społecznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Dlatego od lat doskonalimy nasze produkty dążąc do minimalizacji emisji zanieczyszczeń przy zachowaniu wysokiej sprawności cieplnej. Ekologiczny jest także sam proces produkcyjny, który odzwierciedla lub nawet wyprzedza obowiązujące normy. Z dniem 1 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju, zaostrzające wymagania energetyczno-emisyjne dla kotłów na paliwa stałe. To zdecydowany krok w walce ze złą jakością powietrza, której jedną z przyczyn jest tzw. niska emisja. Jej źródłem są zanieczyszczenia emitowane przez kotły w domach jednorodzinnych w postaci szkodliwego pyłu i benzo(a)pirenu. Rozporządzenie obliguje producentów i instalatorów do sprzedaży lub montażu wyłącznie kotłów spełniających wymagania 5 klasy (najwyższej) wg normy PN-EN 303-5:2012. Przywołana norma to podstawowy dokument, jasno określający kryteria którym muszą sprostać kotły na paliwa stałe. Na jej podstawie wyróżniono 3 klasy kotłów:

Kotły 5 klasy

Najwyższa klasa kotła, będąca gwarantem spełnienia najbardziej restrykcyjnych wymagań w zakresie energetyczno-emisyjnym oraz funkcjonalnym. W tej grupie znajdziemy nowoczesne kotły na ekogroszek lub pellet z automatycznym podajnikiem. W naszej ofercie certyfikatem 5 klasy legitymują się kotły CARBO 5, PELWO 5 i KLASTER 5. Wyróżniają się najniższą emisją tlenku węgla, pyłów oraz organicznych związków gazowych do atmosfery. Badania certyfikacyjne wykonano w jednostce badawczej posiadającej aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Wysoka sprawność cieplna i niska emisja zanieczyszczeń to efekt nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz inteligentnych urządzeń sterujących. W komorach paleniskowych zastosowanie znalazły materiały ceramiczne. Ich właściwości akumulacyjne pozwalają podwyższyć temperaturę w strefie paleniska i tym samym dopalić części lotne paliw. Planując modernizację kotłowni warto wybrać kocioł 5 klasy, za którym przemawia ekologia i oszczędność (mniejsze zużycie paliwa niż w kotłach starszej generacji). Kotły z tej kategorii objęte są często korzystnymi programami dofinansowań zakupu ze środków krajowych oraz europejskich.

czwarta klasa kotła

Kotły 4 klasy

Klasa pośrednia kwalifikująca kotły na drugim miejscu pod względem wymagań emisyjno-energetycznych. W tej grupie znalazły się kotły z serii Skam-P z automatycznym podajnikiem paliwa na ekogroszek, pozbawione dodatkowego paleniska w postaci rusztu alternatywnego.

Klasa 4 to propozycja dla Klientów poszukujących ekonomicznego urządzenia w przystępnej cenie.

czwarta klasa kotła

Kotły 3 klasy

Wskutek zaostrzenia granicznych wartości emisyjnych w 2012 roku klasa 3 (w 2002 roku najwyższa) stała się klasą najniższą. W tej kategorii skupia się część kotłów z automatycznym podajnikiem paliwa na ekogroszek oraz niektóre kotły zasypowe – wśród których przeważają te z dolnym spalaniem.

Z racji budowy, kotły zasypowe górnego spalania nie spełniają wymogów emisyjnych.

Nasze certyfikaty 5 klasy

Certyfikat 5 klasy dla automatycznego kotła na ekogroszek Carbo 5, wystawiony przez akredytowane laboratorium badawcze.
Dokument potwierdzający spełnienie przez kocioł na ekogroszek Klaster 5 wymagań 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012
Świadectwo uzyskania 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 przez kocioł Pelwo 5 z automatycznym podajnikiem na pellet.
Świadectwo zawierajace parametry energetyczno-emisyjne kotłów na ekogroszek Klaster 5. Wyniki dla dwóch jednostek grzewczych 14 i 23 kW. 5 klasa emisji.

Kotły 5 klasy CARBO 5 i PELWO 5 – prezentacja wideo

Instrukcja jak pozyskać dofinansowanie zakupu kotła 5 klasy. Dotyczy kotłów Carbo 5, Pelwo 5 i Klaster 5 produkowanych przez Kotły Woźniak.