ECODESIGN / EKOPROJEKT

Czym jest ecodesign?

Ecodesign (określany także jako ekoprojekt) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która traktuje wymagania energetyczno-emisyjne jeszcze szerzej niż 5 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012. Dotychczasowe badania parametrów kotłów odnosiły się do pracy z mocą nominalną. Należy zwrócić uwagę, że kotły podczas rocznej eksploatacji rzadko pracują z mocą maksymalną, a pozostały okres to czas pracy z mocą obniżoną (np. w trybie podtrzymania). Dyrektywa Ekoprojektu obliguje nowoczesne urządzenia grzewcze do zapewnienia wysokiej sprawności oraz niskich wartości emisji, niezależnie czy pracują z mocą maksymalną czy obniżoną. Wybierając piec z certyfikatem ekoprojekt mamy gwarancję, że spełnia normy ekologiczne przez cały okres eksploatacji. Co otrzymujemy z punktu widzenia użytkownika? – oszczędność energii sięgającą 25%.
 

Sezonowa efektywność energetyczna

Wysokie standardy emisyjne to nie wszystko – Ekoprojekt wprowadza pojęcie sezonowej efektywności energetycznej. Wyznaczenie tego kryterium polega w dużym uproszczeniu na odjęciu od sprawności kotła zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym miejscu spotkamy się z koniecznością wyznaczenia wskaźnika ηs – sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym. Do tego celu posłuży nam średnia ważona sprawności użytkowej przy mocy pomniejszonej i nominalnej. Z pewnością nasuwa się pytanie czym jest przywołana sprawność użytkowa? – to nic innego jak stosunek wytworzonego ciepła do poboru energii niezbędnej do jego wytworzenia. Należy zwrócić uwagę, że udział mocy pomniejszonej (dla przypomnienia – mocy z jaką pracuje kocioł przez większość czasu w ciągu roku) jest bardzo wysoki i stanowi aż 0,85 całkowitej sprawności. Ostatnim krokiem jest pomniejszenie uzyskanej wartości o zużycie energii na potrzeby własne, tj. sterownika, silnika podajnika, wentylatora itp. Wartości sezonowej efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami Dyrektywy zawarto w poniższej tabeli.

ekodesign - etykieta zaprojektowana przez Kotły Woźniak

Ecodesign w Kotły Woźniak

Nowa seria wyrobów – CARBO 5, CARBO 5 PLUS, PELWO 5 i KLASTER 5 to owoc innowacyjnego podejścia do projektowania, którego celem była optymalizacja ekologiczności przy zachowaniu funkcjonalności kotłów. Niniejsze urządzenia grzewcze realizują szereg postulatów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE, czego potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikatu ECODESIGN, przyznanego przez akredytowane laboratorium badawcze.
KOTŁY WOŹNIAK spełniają restrykcyjne wymagania ekoprojektu w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej. To klasyfikuje je w czołówce europejskich produktów, na zakup których można pozyskać dotacje w ramach realizowanych programów ograniczania niskiej emisji.

Ecodesign obowiązkowy od 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku poniższe wymagania staną się obligatoryjne dla wszystkich urządzeń grzewczych oferowanych na rynku w Polsce i Unii Europejskiej. Jako firma KOTŁY WOŹNIAK już dziś deklarujemy pełną gotowość do tych zmian i zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą kotłów z certyfikatem ekoprojektu.   

ikona efektywności energetycznej

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej

≤ 20 kW

> 20 kW

min. 75%

min. 77%

Kotły z zasypem ręcznym
Kotły z zasypem automatycznym
ikona emulsji pyłu

Sezonowa emisja pyłu

< 60 mg/m3

< 40 mg/m3

ikona emisji gazów

Sezonowa emisja organicznych związków gazowych

< 30 mg/m3

< 20 mg/m3

ikona emisji tlenku węgla

Sezonowa emisja tlenku węgla

< 700 mg/m3

< 500 mg/m3

Kotły na biomasę
Kotły na paliwa kopalne
ikona emisji azotu

Sezonowa emisja tlenków azotu

< 200 mg/m3

< 350 mg/m3

klasy energetyczne dla kotłów co

Jednym z kluczowych kryteriów w procesie certyfikacji kotłów jest także zużycie energii elektrycznej. Na każdym produkcie sygnowanym marką KOTŁY WOŹNIAK zamieszczono etykietę informującą o klasie energetyczności, która odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe.

Nasze certyfikaty ekoprojekt (ecodesign)

ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
ikona emisji tlenku węgla
banner - skorzystaj z dofinansowania na zakup kotła CO spełniającego normę ekodesign (ekoprojekt)